Käyttöehdot

 

Copyright

Tämän palvelun sisällön kaikkine oikeuksineen omistaa VV-Auto Group Oy.

Kaiken VV-Auton sivujen sisältämän aineiston tai sen osien levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai tallentaminen muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman VV-Auto Group Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

VV-Auton Internet -sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. VV-Auto Group Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja tai estää pääsyn sivuille. VV-Auto Group Oy ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatatte siirtyä VV-Auton sivujen linkkiyhteyksien kautta.

Sivuilla voi olla osuuksia, joiden täyttä toimivuutta kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä emme voi taata, samoin kuin suojaa mahdollisilta tietokoneviruksilta. Tästä syystä VV-Auto Group Oy tai näiden sivujen valmistaja eivät vastaa mahdollisesta vahingosta, jonka näiden sivujen käyttö saattaa aiheuttaa, kuten esimerkiksi suora tai välillinen taloudellinen menetys, tietokoneelle aiheutunut vahinko, tietokoneelle asennetun tiedon häviäminen, ajanhukka tai muu haitta.

Jos lähetätte näille sivuille tekstiä tai muuta materiaalia esimerkiksi palautteena tai kysymyksinä, annatte samalla oikeudet lähettämänne aineiston julkaisemiseen, toimittamiseen ja vastaavaan käyttöön. Itse vastaatte siitä, että Teillä on oikeus lähettämänne aineiston käyttöön ja levittämiseen.

Tietoturva

Sivusto sisältää lomakkeita, joiden kautta tietokantaan tallennetaan VV-Auto Group Oy:n vähittäiskauppayhtiöiden myynti- ja huoltotoimintaan liittyviä käyttäjätietoja (huoltotilaus, yhteydenottopyynnöt, palaute).

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niiden keräämisen käyttötarkoituksena on myynti- ja huoltotoimintaan olennaisesti liittyvä yhteydenpito järjestelmän ja palvelua käyttävän henkilön välillä. Tietoja ei luovuteta VV-Auto Group Oy:n tai sen teknisten palveluntoimittajien ulkopuolelle.

Hakijalla on henkilötietolain 26§:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu tietokantaan. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna tai esittää pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Yhteydet henkilörekisteriasioissa

Asiakaspalvelu
VV-Auto Group Oy
Tikkurilantie 123
PL 140
01511 Vantaa
Puh. 010 5338 300

Puheluhinnat

Puhelut VV-Autotalot Oy:n 010 alkaviin vaihde- ja asiakaspalvelunumeroihin maksavat 8,8 snt/minuutti niin lanka- kuin matkapuhelimesta soitettaessa.
Puhelut VV-Auto Group Oy:n 010 alkaviin vaihde- ja alanumeroihin sekä VV-Autotalot Oy:n alanumeroihin maksavat 8,35 snt/puhelu + 12,09 snt/minuutti niin lanka- kuin matkapuhelimesta soitettaessa.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

VV-Auto Group Oy:n ja VV-Autotalot Oy:n matkapuhelinnumeroihin soitettaessa puheluveloitus perustuu soittajan oman puhelinliittymän sopimusehtoihin.

Kauppasopimusta koskevat erimielisyydet
Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi​).
Linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Art. 14, EU asetus No 524/2013): ec.europa.eu/consumers/odr​
Elinkeinonharjoittajan sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@vv-auto.fi